พัฒน์พงศ์ ทรานสเลชั่น แอนด์ วีซ่า เซอร์วิส


ผู้ให้บริการด้านวีซ่ามืออาชีพPatpong Translation & Visa Service


Professional VISA SERVICES

Slider

Patpong Visa Consulting

 • แปลเอกสารและบริการด้านเอกสารอื่นๆครบวงจร
 • รับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ
 • รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติทุกชาติ
 • หนังสือรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ
 • ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสัมภาษณ์กับสถานทูต/สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่านักเรียน/ศึกษาต่อ
 • วีซ่าทำงาน / ใบอนุญาตทำงาน
 • วีซ่าเกษียณอายุ
 • วีซ่าภรรยาไทย/บุตรไทย
 • วีซ่าอยู่ในประเทศไทยทุกประเภท

Our services:
 • Translation and documentation service
 • Certified or legalization the document from Thailand ministry of foreign affairs
 • Marriage registered in Thailand or abroad
 • To make a police clearance
 • Preparing for interviews with all embassy / immigration
 • Tourist visa
 • Visa for those who study abroad
 • Work visa and Work permit
 • Retirement visa
 • Thai wife or Thai dependent visa
 • All services of visa extension in Thailand

ติดต่อสอบถาม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒน์พงศ์ ทรานสเลชั่น แอนด์ วีซ่า เซอร์วิส

818/23  ซอยอุดมสุข 34-36  ถนนสุขุมวิท 103
แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 10260
-----------------------------------------------------------
Patpong Translation & Visa Service Ltd.,Part.

818/23  Soi Udomsuk 34-36, Sukhumvit 103 Rd.,
Bangna, Bangkok, 10260 ,Thailand
Contact Us.

Contact ofter (24 hrs.) : 095-245-5159,095-245-5195
Email : patpong-bkk@hotmail.com

patpongvisaservice    Line id: patpongvisaservice